Πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα

What is the fine for an uninsured vehicle
Ποιο είναι το πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα;Υπάρχουν πολλοί λόγοι να ασφαλίσουμε το όχημά μας
ο Ν.489/76 προβλέπει ότι η κυκλοφορία οχήματος χωρίς το ειδικό αποδεικτικό της ασφάλισης σήμα επισύρει την επιβολή των παρακάτω διοικητικών κυρώσεων:

Α. Διοικητικές κυρώσεις 


Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν την αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες.


  • Η πρόκληση δε ατυχήματος από όχημα χωρίς το προαναφερόμενο ειδικό σήμα, επισύρει την αφαίρεση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια. 
  • Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, βεβαιωθέντος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής και εισπραττόμενο με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, 1000€ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500€ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250€ για τα δίκυκλα 
  • Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα. Β. Ποινικές κυρώσεις 

Οι ποινικές κυρώσεις είναι φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο, χρηματική ποινή μέχρι 3.000€

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος, θα σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητήριο για:

  • Να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρες ή να δώσει εξηγήσεις
  • Να πληρώσει παράβολο 250€ για να ασφαλιστεί
  • Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τα παραπάνω, θα του επιβληθεί νέο πρόστιμο 500 € καθώς και οι παραπάνω διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 


Απέφυγε το πρόστιμο των 500 €! Σύγκρινε τώρα την αγορά και βρες εύκολα την οικονομικότερη λύση για εσένα!